Wat is het Conversational AI volwassenheidsmodel nu weer?

Bedrijven richten zich steeds meer op het verbeteren van hun algehele AI-capaciteiten en vaardigheden. Organisaties testen hierbij vele mogelijkheden, die als doel het genereren van nieuwe kansen binnen specifieke gebruiksscenario’s hebben.

Conversational AI is een van de belangrijkste gebieden die potentieel bieden om aanzienlijke businessvalue voor bedrijven te creëren. Door conversational AI te beheersen, kunnen organisaties meer contextuele dialogen tussen mensen en merken bieden en meer relevante en intieme relaties opbouwen. Hier ligt een enorme potentie voor kostenbesparing en voor het meer inspelen op de huidige en toekomstige wensen die consumenten hebben.

Om Conversational AI goed te kunnen toetsen, is een volwassenheidsmodel erg handig. Vanuit mijn kennis en ervaring heb ik een zo volledig mogelijk model opgezet, die al leidraad gebruikt kan worden.

In de eerste plaats zijn er twee gebieden van volwassenheids-componenten die bedrijven kunnen gebruiken om hun conversational AI-volwassenheid te bepalen:

De externe componenten om de volwassenheid van conversational AI te bepalenIntern kijken om de volwassenheid van conversational AI te bepalen 
Relevantie: de nauwkeurigheid van de technologische reacties. Menselijke verzoeken en triggers moeten contextueel relevant zijn. Er zijn drie belangrijke relevantie-componenten:
tijd, locatie en relatie
Organisatorische paraatheid: meet hoe vertrouwd de organisatie is met het gebruik van conversatie-AI en het niveau waar deze vertrouwdheid gelijke tred houdt met relevante technologieën in de markt. 
Transparantie: het vermogen om de juiste verwachtingen te scheppen bij gebruikers, voorafgaand aan hun interacties, zodat ze op de hoogte zijn of ze in gesprek zijn met een chatbot of een mens. Gereedheid van middelen: evalueer of de organisatie de middelen in huis heeft en selecteer de juiste middelen om te conversational AI-technologie te implementeren.
Personalisatie: beoordeel het vermogen van het conversational AI om op de juiste manier te kunnen voortbouwen op eerdere interacties en om een ​​gestroomlijnde gebruikerservaring te bieden. Org. structuur: verwijst naar het hebben van de juiste bedrijfsprocessen en organisatorische fundamenten om de adoptie te ondersteunen van conversational AI-technologie. 
Sociale normen: verwijst naar het vermogen van de technologie om de meest relevante interpretatie van wat de gebruiker heeft gevraagd te herkennen. Dit stelt de technologie in staat omrekening houden met menselijke normen. Bedrijfsstrategie: Benadruk de noodzaak van een sterke bedrijfsstrategie op lange termijn en een technische strategie die moet worden gevolgd. Dit afhankelijk van de trends die de industrie voorspelt en de stand van de technologie an sich. 
Tone of voice: meet het vermogen van de technologie om persoonlijkheid over te brengen, menselijke eigenaardigheden te interpreteren en emoties te onderscheiden.Big Data gebruik: beoordeelt de kwantiteit en kwaliteit van big data waar de organisatie toegang toe heeft en waar de organisatie gebruik van kan maken.
Vaardigheden en talent: de kwantiteit en kwaliteit van de vaardigheden die de conversationele AI kan uitvoeren voor een betere en naadloze gebruikerservaring.    Systeemintegratie: beoordeelt het aanpassingsvermogen van, met name, de IT-systemen en applicaties van de organisatie. Check of ze kunnen worden gemoderniseerd om AI-technologie voor conversaties mogelijk te maken. Ditzelfde voor de connectiviteit van de data.    

Het checken van bovenstaande componenten geeft een eerste gedegen beeld van hoe klaar een organisatie is voor conversational AI. Erg belangrijk, want het kan zorgen voor een versnelling van de adoptie van conversational AI (en de bijbehorende opbrengsten) voor de organisatie, en zodanig een grote bijdrage leveren aan de mogelijke (CX) businesscases!

Eens verder praten over bovenstaande? Of een globale inventarisatie samen uitvoeren? Neem dan contact met me op, dan praten we hier eens verder over!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.